6 edycja Szkoły Liderów Polonijnych w Łochowie

24.06.2014

23 czerwca 2014 roku w Łochowie pod Warszawą braliśmy udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym w ramach 6 edycji Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej, gdzie przedstawiliśmy swój Program oraz korzyści płynące z niego dla młodej Polonii. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i za możliwość spotkania z liderami polonijnymi.

Szkoła Liderów Polonijnych jest dwunastodniowym cyklem warsztatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych, adresowanym do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach lokalnych, a także wzmocnienie stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą.

Wróć do listy