Program "Wybieram Polskę" wspiera rozwój zawodowy młodych Polaków
i wzmacnia potencjał polskich przedsiębiorstw.

O PROGRAMIE

Program daje możliwość polskim przedsiębiorcom pozyskania ponadprzeciętnych pracowników w postaci młodych Polaków, którzy po zakończeniu wyższej edukacji aktualnie przebywają poza granicami kraju. Ich wiedza zdobyta w trakcie studiów, często na zagranicznych uczelniach, umiejętności i doświadczenie zawodowe pozyskane w zagranicznych przedsiębiorstwach i korporacjach są bardzo istotną korzyścią i mogą przyczynić się do dynamicznego rozwoju polskich firm.

Według najnowszych danych OECD na zagranicznych uczelniach studiuje 48 tys. Polaków. Liczbę absolwentów zagranicznych uczelni, przebywających na stałe za granicą szacuje się na ok 70 tys. Jeśli dodamy do tego absolwentów polskich uczelni, którzy wyjechali z kraju, to mamy do czynienia z bardzo pokaźną liczbą młodych, dysponujących unikalnymi doświadczeniami Polaków, którzy obecnie znajdują się poza naszym systemem ekonomicznym. Jesteśmy zdania, że włączenie ich, na powrót, w polski system gospodarczy jest absolutna potrzebą i będzie korzystne dla wszystkich stron

CEL PROGRAMU

 
 • pozyskać do współpracy w ramach programu dużą liczbę firm działających w Polsce (rejestracja na portalu IS i zamieszczanie ogłoszeń o pracy w Polsce,
 • rozwój programów stażowych w firmach działających w Polsce,
 • pozyskać do współpracy dużą liczbę Polaków mieszkających za granicą ( studentów/absolwentów wyższych uczelni), poprzez między innymi szerokie dotarcie do środowisk polonijnych, organizacji studenckich itp,
 • doprowadzić do dużej ilości zrealizowanych umów o pracę między firmami, a Polakami z za granicy.

Korzyści:

 

dla pracodawców:

 
 • pomoc w pozyskaniu pracowników z poza Polski, z doświadczeniami zawodowymi zdobytymi w zagranicznych przedsiębiorstwach i korporacjach,
 • darmowa rejestracja i publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • współpraca z działami HR firm,
 • pomoc w budowie i realizacji programów staży studenckich i w ich realizacji

dla polskich regionów:

 
 • przyciąganie absolwentów wyższych uczelni, zagranicznych i polskich,
 • wzmacnianie regionu cywilizacyjnie,
 • wzmacnianie regionu gospodarczo dzięki silnym firmom,
 • promocja regionu za granicą.

dla Polaków za granicą:

 
 • możliwość rozwoju kariery w kraju,
 • możliwość kreowania i istotnego wpływu na rozwój Polskich przedsiębiorstw,
 • pełne wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń,
 • szansa na szybki awans oraz inne możliwości, jakie niosą dynamicznie rozwijające się polskie firmy

dla Gospodarki Narodowej:

 
 • wzrost zatrudnienia i wpływów podatkowych,
 • poprawa sytuacji demograficznej kraju.