Wspieramy rozwój zawodowy młodych Polaków
i ekspansję polskich przedsiębiorstw

O PROGRAMIE

PROGRAM INTELIGENTNY START

Celem programu jest umożliwienie młodym Polakom aktualnie studiującym na zagranicznych uczelniach zdobycie doświadczenia poprzez odbycie stażu lub praktyk w polskich przedsiębiorstwach.

Inteligentny Start ma również na celu ułatwienie ekspansji zagranicznej polskim firmom, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Program Inteligentny Start dedykowany jest dla:

  • młodych Polaków studiujących na uczelniach zagranicznych,
  • polskich absolwentów zagranicznych uczelni mieszkający w kraju studiów,
  • polskich przedsiębiorców rozwijających swoje firmy na rynkach zagranicznych.
Poznaj naszych partnerów

NASZE CELE

PROGRAM INTELIGENTNY START

Celem programu jest umożliwienie przedstawicielom Polonii – aktualnym studentom lub absolwentom uczelni zagranicznych mieszkającym w kraju, w którym ukończyli studia – zdobycia doświadczenia zawodowego przez odbycie praktyk lub zapewnienie stałego zatrudnienia w zagranicznych oddziałach polskich firm.

Sprawdź nasze oferty

EKSPANSJA
ZAGRANICZNA

SZANSA NA ROZWÓJ

Funkcją programu jest zapewnienie polskim przedsiębiorstwom warunków do odkrywania nowych możliwości inwestycyjnych na zagranicznych rynkach dzięki wykorzystaniu potencjału rodaków mieszkających za granicą oraz możliwości otrzymania dofinansowania w pierwszym okresie ich pracy.

Zobacz informacje dla pracodawców