Wspieramy rozwój zawodowy młodych Polaków
i ekspansję polskich przedsiębiorstw

CELE FUNDACJI

FUNDACJA INTELIGENTNY START

  • ułatwienie polskim studentom i absolwentom zagranicznych uczelni odbywania staży i praktyk lub uzyskania pracy w polskich przedsiębiorstwach rozwijających działalność zagranicą,
  • ułatwienie ekspansji zagranicznej polskim firmom (szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom),
  • obniżenie kosztów wejścia na nowe rynki dla polskich firm,
  • ułatwienie znalezienia pracowników polskim firmom za granicą,
  • uwidocznienie studentom i absolwentom atrakcyjności polskich przedsiębiorstw,
  • budowa więzi Polonii zagranicznej, w tym polskich studentów studiujących za granicą i absolwentów zagranicznych uczelni, z Polską i polskimi przedsiębiorstwami.
PartnerzyStatut

Fundacja Inteligentny Start realizuje program o tej samej nazwie. Fundacja prowadzi działalność w oparciu o pieniądze publiczne i środki pozyskane od ofiarodawców prywatnych i instytucjonalnych.

Sponsor strategiczny

Santander Universidades realizowany jest w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

Fundatorzy

Fundatorami programu Inteligentny Start są firmy posiadające uznane osiągnięcia w ekspansji międzynarodowej oraz czynnie uczestniczące w promowaniu polskiej przedsiębiorczości za granicą.