Współpraca z Zachodnią Izbą Gospodarczą

08.09.2014

Miło nam poinformować, że we wrześniu 2014 r. nawiązaliśmy współpracę z Zachodnią Izbą Gospodarczą. Jest to organizacja samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych  zrzeszonych w niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w działalność gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami. Izba zrzesza ponad 300 członków  - przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu. Zachodnia Izba Gospodarcza organizuje specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców, spotkania z ekspertami i praktykami, pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i społecznych – w kraju oraz za granicą. Fundacja wraz z Izbą będą promować nawzajem swoje działania, a także działać wspólnie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

http://www.zig.pl/

Wróć do listy