Współpraca z ukraińskim pismem „Słowo Polskie”

05.05.2014

Fundacja Inteligentny Start podpisała 3 grudnia 2013 roku list intencyjny zakładający współpracę z regionalnym pismem „Słowo Polskie” wydawanym na Ukrainie. Polskojęzyczna gazeta ukazuje aktualne wydarzenia w Polsce i na Ukrainie. Zrzesza też lokalne organizacje polonijne.

Wróć do listy