Współpraca z Konwentem Organizacji Polskich w Niemczech i portalem Polonia Viva

05.05.2014

W dniu 3 grudnia 2013 roku Fundacja Inteligentny Start rozpoczęła współpracę z Konwentem Organizacji Polskich w Niemczech oraz prowadzonym przez niego portalem Polonia Viva (www.polonia-viva.eu). Konwent jest jedną z naczelnych organizacji skupiających Polonię niemiecką, posiada swoje przedstawicielstwa we wszystkich republikach związkowych. Zadaniem organizacji jest reprezentowanie Polonii przed władzami Niemiec, koordynacja działalności polskich organizacji oraz pomoc realizacji projektów kulturalnych, oświatowych i unijnych realizowanych przez Polonię w Niemczech.

Wróć do listy