Współpraca z Maison de la Polonia de France – Kongresem Polonii Francuskiej

05.05.2014

Fundacja Inteligentny Start będzie współpracować z Kongresem Polonii Francuskiej – w dniu 3 grudnia 2013 roku obie organizacje podpisały list intencyjny. Stworzony w 1995 roku Kongres jest łącznikiem stowarzyszeń francusko-polskich, a jego misja to tworzenie pomostów między organizacjami z obu państw. Od 2010 roku KPF jest uznany za organizację pożytku publicznego.

Wróć do listy