Przedłużamy nabór do programu letnich praktyk w Banku Zachodnim WBK do 27 maja

11.05.2016

Kogo szukamy?

Polskich studentów lub studentem uczelni zagranicznej. Osób lubiących wyzwania, które cechuje ambicja i chęć rozwoju. Ludzi, którzy szukają możliwości rozwinięcia skrzydeł  pod opieka zespołu specjalistów.

Gdzie szukamy?

Praktyki i staże można realizować w jednostkach naszej centrali zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie.

Studentom proponujemy praktyki i staże m.in. w obszarze bankowości korporacyjnej i globalnej, operacjach bankowych, controllingu, zarządzaniu ryzykiem , IT, dziale prawnym, marketingu, HR i innych.

Aplikacje przyjmujemy od studentów od II –V roku studiów, pod uwagę brane są różne kierunki studiów, ponieważ szukamy osób lubiących wyzwania, ambitnych chcących rozwijać umiejętności pod opieką zespołu specjalistów. Wymagamy znajomości j. angielskiego. Wstępny proces rekrutacji – na podstawie rozmowy na Skypie – końcowy etap to już rozmowa bezpośrednia z kandydatem

Proponowane obszary praktyk:

- bankowość korporacyjna i globalna
- operacje bankowe
- controlling
- zarządzanie ryzykiem
- IT
- dział prawny
- marketing
- HR i inne

Co oferujemy?
Płatną 2-miesięczną praktykę w jednej z jednostek w naszym banku oraz zwrot kosztów przelotu

Kiedy zaczynasz?
Na przełomie czerwca i lipca lub w sierpniu.

Co zyskujesz?
Zyskujesz opiekę zespołu, który w przez dwa miesiące będzie dzielić się z Tobą swoją wiedzą, zarazi pasją do bankowości  i wywoła nie jeden uśmiech. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:lukasz.jachemski@inteligentny-start.org wpisując w temacie maila obszar praktyki, który budzi Twoje zainteresowanie.

REKRUTACJA TRWA DO 20 MAJA [przedłużona do 27 MAJA]

PROSIMY O UMIESZCZENIE W DOKUMENTACH NASTĘPUJĄCEJ KLAUZULI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania oraz że dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych”.

Wróć do listy