Relacja z VI Forum Młodych Przedsiębiorców

17.05.2016

Krajowa Izba Gospodarcza pod marką „Młodzi Innowacyjni” stworzyła inicjatywę, która integruje najważniejsze organizacje otoczenia młodego biznesu, szkoły wyższe, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, a przede wszystkim młodych innowacyjnych przedsiębiorców. W ramach Inicjatywy „Młodzi Innowacyjni” organizowane są szkolenia, konferencje, spotkania z liderami biznesu, z wydarzeniem flagowym w postaci „Forum Młodych Przedsiębiorców”. W tym roku mieliśmy okazję uczestniczyć już 6 odsłonie tej imprezy.

Najwięcej emocji dostarczył pierwszy panel dyskusyjny, poświęcony współpracy biznesu i startupów. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że: "W celu podniesienia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki istotna będzie realizacja założeń Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Opracujemy nową ustawę o innowacyjności. Powstanie „Konstytucja Biznesu”, będziemy budować przyjazne otoczenie prawne dla firm, zreformowane zostaną instytuty naukowo-badawcze, a także uruchomimy środki dla startupów w programie Start In Poland." Wypowiedź Pani minister została skwitowana wypowiedzią Pana Adama Ringera, właściciela sieci kawiarni Green Caffe Nero, który stwierdził, że w kraju w którym zaufanie obywateli do współobywateli jest tak niskie, trudno budować przyjazne otoczenie dla biznesu i innowacji. To atmosfera zaufania, zdaniem założyciela Green Caffè Nero, jest podstawą rozwoju innowacyjności, która charakteryzuje się tym, że nie wszystkie pomysły udaje się wdrożyć. Nie można bać się próbować.

W kolejnej części zaprezentowali swoje wystąpienia przedstawiciele prestiżowych europejskich uczelni, m.in. uniwersytetów w Oxfordzie i Cambridge, którzy prezentowali najlepsze przykłady współpracy nauki i biznesu.

Po przerwie lunchowej miała miejsce dyskusja na temat największych barier transferu wiedzy do gospodarki i najlepszych praktyk współpracy stosowanych w najbardziej innowacyjnych gospodarkach z udziałem przedstawicieli z udziałem Jarosława Gowina, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach wydarzenia odbyły się również warsztaty Facebook Boost Your Business, Przedsiębiorczość z biznes.gov.pl i podatki w start-upach oraz startup speed dating - 6 sesji podczas których przedstawiciele dużych spółek, innowacyjnych korporacji, przedsiębiorstw MŚP będą mogli spotkać się z wybranymi wcześniej startupami w celu nawiązania potencjalnej współpracy.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są na naszym facebooku: http://bit.ly/25aCu7B

Wróć do listy