Międzynarodowa Giełda Partnerów i Grantodawców w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016

08.08.2016

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Partnerów i Grantodawców, która otworzy program tegorocznego Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.
Organizatorzy proponują dynamiczną i swobodną formułę dzielenia się doświadczeniem metodą Word Café. Przedstawiciele zgłoszonych organizacji będą mieli udostępnione miejsce – stoliki, przy których będą mogli promować swoje działania i rozmawiać z zainteresowanymi uczestnikami Giełdy i Kongresu. Giełda będzie moderowana przez animatorów kultury i wolontariuszy.

Cele:

  • Zaprezentowanie dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw
  • Zawarcie nowego partnerstwa
  • Zapoznanie się z możliwościami finansowania

Korzyści:

  • Kontakt z ekspertami różnych sektorów i środowisk
  • Bezpłatne konsultacje projektów
  • Szeroka promocja działań aktywnych organizacji

Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne.

O kongresie: Tegoroczny Kongres skoncentruje się wokół zjawiska decentralizacji. Oprócz zagadnień związanych z doświadczeniami transformacji systemowych, uczestnicy wydarzenia będą debatowali o zmieniającej się strukturze działań w obszarze kultury.
Wiele uwagi zostanie również poświęcone migracjom i ich wpływowi na obecną sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie mobilności edukacyjnej studentów i naukowców, a przyczynkiem do dyskusji będą wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Europejski Uniwersytet Wschodni. Ponadto, obrady Kongresu obejmą również zagadnienia pamięci, historii konfliktów, refleksji nad postawami ludzkimi, aktualnymi wyzwaniami edukacji międzykulturowej oraz poszukiwania modeli porozumień w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zaproszenie na Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2016: https://www.youtube.com/watch?v=NYWyNTkRksI


Data i miejsce: 29 września - 1 października 2016 | Lubelskie Centrum Konferencyjne

Więcej infotmacji pod adresem: http://kongres.lublin.eu

Wróć do listy