XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy. Europa w obliczu wyzwań - zjednoczeni czy podzieleni?

29.08.2016

W 2016 roku tematem przewodnim Forum będą wyzwania, jakie stoją przed współczesną Europą - kryzys migracyjny, niestabilna gospodarka, zatracająca się solidarność europejska. Obrady Forum to ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat, przygotowywanych we współpracy z ponad 100 partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi.

 W ocenie uczestników, Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju jest najważniejszą konferencją gospodarczą w Europie Środkowej. To tu, od ponad 20 lat spotykają się przedstawiciele rządów państw europejskich, unijni decydenci, prezesi europejskich firm, eksperci i ekonomiści, by dyskutować o sprawach najważniejszych. 

Organizatorem XXVI Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Partnerem Głównym Forum jest Województwo Małopolskie.

Tegoroczne odbędzie się 6-8 września 2016 w Krynicy-Zdrój

 Informacje na temat Forum i wydarzeń towarzyszących na stronie internetowej www.forum-ekonomiczne.pl

Więcej informacji: m.lewandowska@isw.org.pl 

W ramach XXVI Forum Ekonomicznego (6-8 września) w Krynicy po raz pierwszy odbędzie się Forum Polonijne, poświęcone zagadnieniom politycznym, gospodarczym i kulturalnym. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych oraz środowisk polonijnych.

Dyskusje będą się toczyć wokół sześciu tematów: „Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą”, „Co jednoczy Polaków za granicą: Kościół, język, kultura?”, „Rola Polonii i Polaków za granicą w kształtowaniu wizerunku Polski”, „Pomysł na sukces za granicą. Sukces Polonii sukcesem Polski”, „Emigracja zarobkowa – szansa czy zagrożenie?” oraz „Aktywność polskich samorządów na arenie międzynarodowej. Współpraca transgraniczna”.

Organizatorem Forum Polonijnego jest Senat Rzeczpospolitej Polskiej oraz Forum Ekonomiczne.

Wróć do listy