XI Kongres Obywatelski już jutro - 5.11.2016 r. | Dojrzali Polacy – lepsza Polska!

04.11.2016

Kongres Obywatelski to długofalowy projekt, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy i życia. Chcemy to czynić poprzez autorefleksję, spotkania, wymianę dobrej energii i budowanie poczucia wspólnoty w duchu wzajemnego szacunku i uznania. W ramach działań Kongresu Obywatelskiego pokazujemy, że choć działamy w różnych branżach i środowiskach, mamy często odmienne poglądy polityczne i wrażliwości ideowe, reprezentujemy zróżnicowane pokolenia, to potrafimy ze sobą rozmawiać i wypracowywać wspólne, strategiczne myślenie o rozwoju Polski.

Impulsem do rozwoju tego przedsięwzięcia była wola uczestników I Kongresu Obywatelskiego, który odbył się na Politechnice Warszawskiej w dniu 12 listopada 2005 r. Dzięki konsekwencji w budowaniu obywatelskiej wspólnoty i poczucia odpowiedzialności za naszą przyszłość, na przestrzeni ponad 10 lat działania, Kongres Obywatelski stał się również niesformalizowaną wspólnotą Polaków aktywnie działających na rzecz dobrej przyszłości naszego kraju, wspólnie „wyprzedzających przyszłość” i zastanawiających się nad kluczowymi drogami ku dalszemu rozwojowi Polski.

Do tej pory w X Kongresach Obywatelskich wzięło udział:

  • ok. 650 panelistów oraz ponad 10 000 uczestników: 

przedstawicieli administracji centralnej i lokalnej, trzeciego sektora, biznesu, środowisk naukowych, organizacji studenckich, młodzieży oraz społeczeństwa obywatelskiego z całej Polski. 

Prezentacja kongresu [Plik PDF]: https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2016/10/kongres_obywatelski_informator_2016.pdf

Rejestracja na stronie: www.kongresobywatelski.pl

Facebook: www.facebook.com/KongresObywatelski

Wróć do listy