23 czerwca 2014 roku w Łochowie pod Warszawą braliśmy udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym w ramach 6 edycji Szkoły Liderów Polonijnych, gdzie przedstawiliśmy swój Program oraz korzyści płynące z niego dla młodej Polonii. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i za możliwość spotkania z liderami polonijnymi.